25 mei 2014

Minder bureaucratie voor zorgmedewerkers

De belangrijkste opgave voor de gemeentepolitiek de komende periode is dat het Rijk de jeugdzorg, de zorg voor arbeidsgehandicapten en de langdurige zorg een verantwoordelijkheid maakt van de gemeenten. De inzet van de PvdA is dat goede zorg dichtbij huis wordt georganiseerd. Omdat de nieuwe wetten al per 1 januari 2015 ingaan, ligt de druk op de gemeenteraad hoog.

Eén van de grote kansen die de decentralisatie van de zorg met zich meebrengt is dat we de bureaucratie in de zorg kunnen verminderen. Zorgmedewerkers gaan nu gebukt onder afvinklijstjes, protocollen en alles overdoen ten einde zich te verantwoorden. De PvdA wil dat zorgmedewerkers de ruimte krijgen en meer tijd kunnen besteden aan hun cliënten. Het college stelde juist voor om vast te houden aan de bestaande manier van werken.

Daarom heeft de PvdA in de gemeenteraad voorgesteld om toe te werken naar een situatie waarin wordt gemeten op maatschappelijk effect, en niet meer op ‘output’. Dat betekent dat er meer geluisterd wordt naar de ervaring van cliënten en zorgmedewerkers en er niet meer alleen wordt gekeken naar harde cijfers en lijstjes. De gehele gemeenteraad ondersteunde de PvdA is deze aanpassing, en dat mag met recht een succes genoemd worden.