1 november 2014

Leden Gelderland kunnen kiezen!

Partijgenoten!

Vanaf vandaag tot en met 11 november kunt u meebepalen wie de PvdA-lijst gaat aanvoeren bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland op 18 maart 2015.  U kunt ook de lijsttrekker kiezen voor de PvdA-lijst  bij de verkiezingen voor het Waterschapsbestuur Rivierenland.

De kandidaat-lijsttrekkers hebben er hard aan gewerkt om u een beeld te geven van wie zij zijn en waar zij voor staan. Afgelopen woensdag bezochten Peter Kerris en Willie van Tuil ons mooie Culemborg.  Zij zijn beiden kandidaat-lijsttrekker voor Provinciale Staten. Ook aanwezig was Gerard Nieuwenhuis, die kandidaat-lijsttrekker is voor het bestuur van het Waterschap Rivierenland. Hieronder meer informatie over deze kandidaten.

Laat zien hoe de ledendemocratie in de Partij van de Arbeid werkt en breng u stem uit!

NB Om uw stem uit te brengen is het noodzakelijk om (eenmalig) cookies op uw computer te accepteren.

Namens het bestuur van de PvdA Culemborg,

Wilma Dehing (secretaris)

 

Peter Kerris: Maak werk van Gelderland

 Alles op alles zetten voor meer banen, dat is wat u van mij als lijsttrekker kan verwachten. Want op dit moment zitten 80.000 Gelderlanders zonder baan. Jongeren die de schoolbanken verruilen voor de kaartenbakken van het UWV, ouderen die brief na brief schrijven maar nooit een uitnodiging ontvangen. Dat vind ik onverteerbaar.

Werk maken van Gelderland. Een rood geluid in een groen provincie. Met mij kies je een lijsttrekker die in de verkiezingscampagne en in de komende vier jaar vanuit de fractie een herkenbare sociaaldemocratische koers vaart, ongeacht welk College van Gedeputeerden. Ik zal iedere dag werken aan Gelderland. www.peterkerris.nl

Willie van Tuil: Bouwen aan een sociale toekomst

Met volle overtuiging stel ik mijzelf kandidaat als lijsttrekker van de PvdA Gelderland. Mijn naam is Willie van Tuil. Ik ben 64 jaar jong en ben geboren en getogen in Ochten. Na met succes een aantal leergangen binnen de partij te hebben voltooid heb ik een eigen visie ontwikkeld waarmee ik de PvdA weer tussen de burgers wil brengen waarbij onze Statenleden weer zichtbaar zijn en herkend worden op straat.

Ik sta voor een sterk en sociaal Gelderland. Een Gelderland met duurzame werkgelegenheid waar het mooi is om te wonen en waar goede voorzieningen zijn op het gebied van onder andere openbaar vervoer, scholen en cultuur. Een Gelderland waar de burgers de statenleden herkennen en aan kunnen spreken op straat, in buurthuizen en in wijkcentrums. Dit wil ik bereiken door naar de burgers toe te gaan. Het organiseren van themabijeenkomsten en het aanwezig zijn op buurt- en regiobijeenkomsten zie ik daarom als een belangrijke taak voor de komende 4 jaar.

Natuurlijk kan ik mijn idealen niet alleen verwezenlijken. Dat moeten we samen doen. Samen bouwen aan een sterke en sociale toekomst voor Gelderland. Doet u met mij mee?

Gerard Nieuwenhuis: Het werk van het waterschap doet er echt toe. Zeker nu!

We staan voor een aantal grote uitdagingen. Door klimaatverandering hebben we steeds meer hoosbuien en worden rivierafvoeren steeds extremer. Daarom blijft aandacht voor veiligheid van belang en is meer aandacht nodig voor wateroverlast in de stad en op het platteland.

Het waterschap zorgt voor veilig wonen, droge voeten en schoon water in het rivierengebied. Daar moeten we in blijven investeren. Met mijn kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer en al meer dan 10 jaar betrokken bij het bestuurlijk werk van waterschap Rivierenland weet ik dat als geen ander.

Bij de vorige verkiezingen van het waterschap is het lijstenstelsel ingevoerd en ben ik fractievoorzitter geworden voor de PvdA. De PvdA zorgt voor meer balans in het bestuur tussen de belangen van inwoners en landbouw. Wij zorgen ervoor dat de lasten eerlijk worden verdeeld en dat mensen met een smalle beurs worden ontzien. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden door inzet bij de vele projecten van het waterschap. Daar hebben we ons in de afgelopen periode sterk voor gemaakt. Ik ben zeer gemotiveerd om het werk van de afgelopen periode als fractievoorzitter van de PvdA een vervolg te geven.

Voor nadere informatie: gerard_nieuwenhuis@hotmail.com