Door op 3 februari 2013

korte berichten

Meedoen; nu of nooit

De PvdA vindt dat Culemborgers meer moeten kunnen meepraten over beslissingen die over hun stad worden gemaakt. De gemeente moet komend jaar heftige keuzes maken omdat er bovenop de huidige bezuinigingen nog eens ongeveer twee miljoen euro moet worden bezuinigd. Door de regenteske manier van communiceren en besturen van het huidige college ontstaat er steeds flinke weerstand in de stad. Waar bewoners juist betrokken moeten worden om die bezuinigingsopgave te realiseren, duwt het college ze juist van zich af.

Het college zegt wel dat zij graag Culemborgers een rol willen geven in het in stand houden van voorzieningen, maar kijkt alleen maar naar het bedrag onder de streep. Die voorzieningen zijn de parels van de stad; de kinderboerderij, de jachthaven, de sportvelden, de binnenstad. Ze zijn van ons allen en maken Culemborg wat het is. Door slechts boekhoudkundig te kijken naar deze parels zou privatiseren de beste optie zijn. Maar als we een eigenzinnige en vitale stad willen blijven met een sterk maatschappelijk middenveld is privatiseren de slechtste optie. Door voorzieningen op afstand te zetten zijn ze niet meer van ‘ons’ en krijgen Culemborgers niet de kans zorg te dragen voor hun ‘eigen’ stad.

Het is dus nu of nooit; óf de raad neemt het heft in eigen handen en geeft de ruimte aan de stad om mee te denken en beslissen, óf dit college gaat ongehinderd door met de visieloze kaalslag waar ze nu al drie jaar op inzet. De fractie van de PvdA zal er alles aan doen dat eerste waar te maken. De komende maanden worden dus spannend!

 

Canvassen in Hoge Prijs

Op zaterdag 26 januari is er (in de sneeuw!) gecanvast in de wijk Hoge Prijs. Met een drie teams zijn we de wijk ingegaan om de bewoners van deze wijk te bevragen naar wat ze positief vinden aan hun buurt en wat er beter kan. De actie leverde wederom goede gesprekken en inspiratie op; over het algemeen waren mensen erg tevreden over hun buurt, de bereikbaarheid van voorzieningen en hadden ze fijn contact met hun buren. Zorgen waren er over de inbraakgolf die Culemborg treft; ook in Hoge Prijs wordt er buitensporig veel ingebroken. Naar aanleiding van deze canvasactie is de fractie op zoek naar mogelijkheden om aandacht te vragen en suggesties te doen voor de woninginbraken. Daarover in de volgende nieuwsbrief meer.

OPROEP: op 23 maart aanstaande staat de volgende canvasactie gepland. Meedenken hierover? Graag! Stuur een mailtje naar marinka.mulder@gmail.com.