29 oktober 2014

Kandidaat wethouder PvdA Culemborg

In aanloop naar de inhoudelijke onderhandelingen ten behoeve van een nieuwe coalitie hebben fractie en bestuur van de PvdA Culemborg zich breed georiënteerd op kandidaten voor het wethouderschap en met enkelen gesprekken gevoerd. Er is gezocht naar een persoon die de portefeuilles goed kan beheersen, het vak verstaat, relevante maatschappelijke kennis en ervaring bezit en een goed netwerk heeft. Een kandidaat die met goed wethouderswerk waardering weet te verwerven van alle Culemborgers.

De fractie vind die kwaliteiten terug in de persoon van Fouad Sidali. Wij dragen Fouad met trots voor als kandidaat-wethouder.

Fouad Sidali (48) begon zijn loopbaan als journalist. Na een start als programmamaker bij Omroep Den Haag, werkte hij op als redacteur en verslaggever voor het NOS Journaal en Hart van Nederland (SBS). In 2003 maakte hij een overstap naar de gemeente Amsterdam, waar hij werkte als bestuursadviseur en – voorlichter voor het college van Burgemeester en Wethouders. Hij was onder andere woordvoerder van wethouder Belliot.

Naast zijn professionele werkzaamheden is Fouad altijd actief geweest in het maatschappelijk middenveld. Zijn recente activiteiten betreffen onder meer het lidmaatschap van de RvT van omroepvereniging VARA en RvT Vereniging Openbaar Onderwijs. Fouad werd in mei 2008 stadsdeelwethouder in Amsterdam West waar hij onderwijs, jeugd, zorg, welzijn, wijkaanpak, werkgelegenheid en cultuur in zijn portefeuille had.

Sinds 2011 is hij zelfstandig ondernemer. Hij adviseert op het gebied van communicatie en media. Hij werkt voor de NTR als radiopresentator/eindredacteur. Daarnaast is hij als directeur verbonden aan Connect Initiatieven. Een organisatie die in opdracht van lokale overheden en het Openbaar Ministerie werkt met overlast gevende jongeren.

Op dit moment is Fouad raadslid in Haarlemmermeer voor de PvdA en lid van het landelijk partijbestuur. Fouad heeft een brede belangstelling en affiniteit met het sociale domein.