22 januari 2014

Jeugdzorg in Culemborg

Deze column stond eerder in de Culemborgse Courant van 15 januari.

Op de dag dat deze krant door uw brievenbus valt, op woensdag, is het de favoriete dag van Samantha. Op woensdag heeft zij namelijk een hulpverlenersvrije dag. Een dag om even op adem te komen van al die mensen die zich met haar en haar moeder bemoeien. Het gezin heeft te maken met opvoedondersteuning, schuldhulpverlening, leerplicht, huisarts, de woningbouw, politie en jeugdzorg. De jeugdzorg met de verschillende zorgaanbieders – alleen in de regio Rivierenland zijn het er al tientallen – die ieder hun eigen toegangspoort en directeur hebben. Zorgaanbieders die niet worden betaald voor het resultaat van de zorg, maar voor het aantal contactmomenten met het gezin.

Lichtjes

Dat de gemeenten verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg is geen probleem, maar een kans. Een kans om het voor kinderen als Samantha een goede start eenvoudiger en sneller mogelijk te maken. Niet door kinderen van het ene zorginstituut naar het andere te sleuren, maar door de lichtjes die het kind om zich heen heeft – familie, school, vereniging, de buurt – om het kind heen te verzamelen. Die lichtjes noemen we in gemeenteland de ‘0de lijn’ of ‘eigen kracht’. Wat de PvdA betreft zijn die lichtjes niet een gratis oplossing, maar moeten we daar in investeren door ze te ondersteunen door een professional die daarvoor de ruimte krijgt. Een professional die als het moet ook andere professionals inschakelt maar zelf de regie houdt.

Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet thuis wonen. Omdat ouders zelf hulp inroepen of doordat jeugdzorg ingrijpt en het kind uit huis plaatst. Veel van die kinderen komen in instellingen terecht zoals een woongroep. Een eind weg van hun thuis en dus ook van hun school, vrienden, familie, sportvereniging. Een kind uit Culemborg komt bij een uit huis plaatsing vaak in een woongroep in Zaltbommel terecht, een situatie die niks lijkt op een gezin of normale thuissituatie. Met wisselende begeleiders en andere kinderen die met dezelfde problemen worstelen, worden veel kinderen niks beter.

De PvdA Culemborg pleit er daarom voor om de komende jaren in onze stad en in onze regio te investeren in pleeggezinnen. Pleeggezinnen die goed worden begeleid en ondersteund. Dit is het moment onze schouders daar onder te zetten.

 

Marinka Mulder

Lijsttrekker PvdA Culemborg

marinka.mulder@gmail.com

@MarinkaMulder