10 juli 2013

Interactie in plaats van monologen

Door Claire Vaesen (Groen Links) en Marinka Mulder (PvdA)
De bespreking van de gemeenteraad over waar het geld van de gemeenschap naar toe gaat moet veel levendiger, informatiever, duidelijker en sneller. Weg met de saaiheid van de belangrijkste raadsvergaderingen in het jaar. Interactie is het toverwoord.
Twee keer per jaar spreken fractievoorzitters de Algemene Beschouwingen uit. De eerste keer is in juli bij de Perspectiefnota. Willen college en ambtenaren een begroting voorbereiden die aansluit bij de wensen van de raad, dan zullen ze moeten weten welke richting het op moet. De raad spreekt zich daarover uit. Het tweede, allerbelangrijkste, moment valt in november. Dan stelt de raad de Begroting vast en zijn de bedragen definitief. 
Aan het begin van zo’n belangrijke raadsvergadering spreken fracties om de beurt een tekst van vijf tot acht minuten uit. Meestal bestaat die uit een mix van commentaar op de collegevoorstellen en een uiteenzetting van hoe de betreffende fractie het zou willen. En vaak is dat een heel algemeen verhaal. Het is de gewoonte de spreker daarbij niet te onderbreken. Het zijn monologen waar verder eigenlijk niet zoveel mee gedaan wordt. De discussie wordt pas daarná gevoerd bij de debatpunten die apart worden aangeleverd. In een volgende vergadering dienen fracties amendementen of moties in die wederom apart worden bediscussieerd. Daarna wordt gestemd.
Het kan ook anders. De visie en het commentaar dat elke fractie uitspreekt blijft, maar in plaats van een monoloog wordt dat een interactieve sessie. Raadsleden kunnen de spreker interrumperen met een vraag om informatie of verduidelijking. Scherpe en politiek geladen vragen en de antwoorden erop komen in plaats van het debat zoals we dat tot nu toe deden. Het publiek, de inwoners van Culemborg, krijgen waar ze recht op hebben: geen verstoppertje achter mooie praatjes, maar boter bij de vis. En als ze het met collegevoorstellen niet eens zijn dienen fracties op de vergadering erna moties of amendementen in. Daarover vindt dan nog een discussie plaats en er wordt over gestemd.

Hoe zouden andere fracties over dit voorstel denken?

Claire Vaessen (GroenLinks) & Marinka Mulder (PvdA)