Door op 5 juli 2013

IJdel bestuur

Boos maakt het me. In een tijd waarin het zo hard nodig is om een idee te hebben van waar het met de stad naar toe moet gaan, laat het Culemborgs college na om ook maar met een sprankje visie de stad te besturen.

Voor dit college is Culemborg één groot bedrijf en zo moet het ook bestuurd worden; boekhoudkundig. Als het onder de streep maar klopt. Het VVD/CDA/D66-college vindt het van ‘zorgvuldigheid van bestuur’ getuigen dat er nog geen bedrag aan bezuinigingen is ingeboekt voor sport. Immers moet eerst de eerdere bezuiniging met sport goed worden afgerond en de effecten bekeken. Volstrekt onduidelijk is waarom diezelfde vlieger niet op gaat voor cultuur en welzijn, want die zitten in een vergelijkbaar schuitje. Als klap op de vuurpijl maakt de CDA-wethouder zijn positie belachelijk met een filmpje op YouTube. Hij beredeneerd dat we wel kunnen bezuinigingen op cultuur, want ‘dat is immers wat Nederlanders willen’. Als het zo makkelijk was hadden we geen democratisch bestuur meer nodig, maar konden we regeren aan de hand van de publicaties van Maurice de Hond.

Schutting

Het kan ook anders. Door meer te investeren in vertrouwen in lokale verenigingen en organisaties. Dat betekent minder zélf doen als gemeente in het stadskantoor. Geef de cultuuraanbieders de ruimte zich te organiseren in een samenwerking waar ook mee kan worden bespaard. Datzelfde geldt voor sport. Niet over de schutting heen gooien, maar samenwerken aan nieuwe vormen waar het doel van de voorziening voorop staat. Dus niet meer het instituut, maar wat we willen bereiken moet centraal staan. Een welzijnscoöperatie, een cultuurcoöperatie en een sportcoöperatie?

Voor de PvdA is het duidelijk dat de bureaucratie terug gedrongen moet worden in de zorg en het welzijn. Een sterke welzijnsorganisatie en kwalitatief goede zorg dichtbij mensen is ons doel. Daar moet de lokale politiek nu leiding aan gaan geven, als we in 2015 de verantwoordelijkheid willen dragen voor de jeugdzorg en de langdurige zorg. Dat is de inzet van de PvdA. Daar passen bestuurlijke hobby’s, vergader façades en een buitensporige bureaucratie niet bij. Wel proactief handelen, slim vertrouwen en durven loslaten.

Marinka Mulder