Hoe verder na de gemeenteraadsverkiezingen en ledenvergadering op 15 mei a.s

13 april 2018
Beste partijgenoten,
Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart hebben we geen goed resultaat behaald. We raakten een derde van onze behaalde stemmen in 2014 kwijt. Dat kost ons nu een zetel.

Een pijnlijke constatering. Ik kan niet anders zeggen. Ik had graag gezien dat we op z’n minst de twee zetels zouden behouden.

Zelf dachten we dat we dat wel verdiend hadden. gezien het werk dat we verzet hebben de afgelopen vier jaren in de gemeenteraad en in het college. Ik wil daarom Marinka Mulder en Halim el Madkouri hartelijk danken voor hun raadslidmaatschap in de voorbije acht respectievelijk vier jaar. Ook tijdens de campagne hebben we alles uit de kast gehaald om een goed resultaat te behalen. Uiteindelijk heeft de Culemborger het laatste woord. Die heeft een voorkeur voor andere partijen uitgesproken. Ook in Culemborg hebben we zoals vele andere afdelingen de landelijke trend niet weten te keren.

Maar we gaan ondanks de tegenslag gewoon door, want met onze beginselen en standpunten is niets mis . We zullen ons blijven inzetten voor gelijke kansen voor iedereen. Of het nu gaat om eerlijk werk, een betaalbare woning of goed onderwijs. We willen een rol van betekenis spelen in onze stad omdat we geloven dat we net als afgelopen jaren een toegevoegde waarde hebben. Een stabiele partij en altijd constructief in de samenwerking met iedereen in Culemborg. We blijven werken aan een Culemborg waar iedereen zich thuis voelt. Want samen maken we de stad.

Op dit moment is de gemeenteraad bezig om een raadsakkoord te ontwikkelen: een door alle fracties gedeeld porgramma op hoofdlijnen dat dan als leidraad dient voor de komende 4 jaar. Althans dit is in grote lijnen het advies van informateur, Roelof Bleker. Het advies is bijgevoegd. Over dit advies  gaat de gemeenteraad op 16 april voor het  eerst debatteren.

Als PvdA zullen we het opstellen een raadsakkoord steunen maar dan willen we wel genoeg thema’s terug zien in het akkoord die wij goed vinden voor de stad. Dat betekent dat er naast onderwerpen uit het advies als de zorg, wat ons betreft ook raadsafspraken in moeten staan over werkgelegenheid, veiligheid en bijvoorbeeld wonen. 
Verder vinden we het ook belangrijk om te weten wat een raadsakkoord betekent voor de Culemborger. Worden onze inwoners er beter van en worden ze meer betrokken bij de besluitvorming? We vinden ook dat de Culemborger mee moet kunnen praten over de invulling van het raadsakkoord. Allemaal vragen en aanvullingen die we op 16 april in de gemeenteraad gaan bespreken. 
Ook de mening en adviezen van onze leden zijn belangrijk. Daarom willen we op 15 mei om 8 uur bij elkaar komen voor een ledenvergadering van PvdA afdeling Culemborg en samen bespreken hoe we de komende tijd verder gaan.  Zoals de planning nu is , zou er dan een tekst van het raadsakkoord moeten liggen. 

Met warme groet,

Fouad Sidali
Fractievoorzitter PvdA