Door Wilma Dehing op 20 februari 2015

Halim El Madkouri treedt tijdelijk terug als gemeenteraadslid

Halim El Madkouri treedt om gezondheidsredenen tijdelijk terug als Culemborgs gemeenteraadslid voor de PvdA. De Kieswet bepaalt dat een gemeenteraadslid op zijn/haar verzoek voor een periode van 16 weken tijdelijk kan worden ontslagen. In dat geval kan een vervanger worden benoemd. Wilma Dehing zal El Madkouri tijdelijk vervangen.
Het tijdelijk ontslag van Halim El Madkouri is inmiddels ingegaan. Wilma Dehing is op 19 februari 2015 tijdelijk benoemd als raadslid van de gemeente Culemborg.

Willibrord Ronnes, voorzitter PvdA-afdeling Culemborg
willibrord.ronnes@hdsupport.nl

Wilma Dehing

Wilma Dehing

Wilma is de oudste dochter uit een Limburgs mijnwerkersgezin. Babyboomer en meegenomen door de stroom dat een goede opleiding ook aan meisjes besteed was. Politiek actief sinds studententijd in Nijmegen, toen het studentenprotest net opkwam. PvdA-lid sinds 1977. Begonnen als opbouwwerker. Werkte later jarenlang als beleidsadviseur voor het sociaal raadsliedenwerk en is mede daardoor goed

Meer over Wilma Dehing