2 juni 2015

Grondlegger Max Havelaar keurmerk komt naar Culemborg

Frans van der Hoff op 9 juni 2015 in Culemborg, om 20 uur in het Stadhuis aan de Markt

Het verheugt ons buitengewoon om u te kunnen uitnodigen – op dinsdag 9 juni aanstaande vanaf 20 uur in de Stadhuiskelder – voor een bijeenkomst met Frans van der Hoff. Ook uw familie, vrienden en bekenden zijn van harte welkom.

Frans van der Hoff is geboren in 1939 als zoon uit een heel groot gezin, waarvan vader en moeder waren geëmigreerd uit Friesland naar de Brabantse Peel. In het dorpje De Rips is hij geworteld. Daar heeft hij de ‘agriculture’, de cultuur van de landbouw en veeteelt, de mentaliteit van de boeren, met de paplepel ingegoten gekregen. Dat wil zeggen: de kost verdienen in goede verhouding met de soms weerbarstige natuur en de lokale omstandigheden (ontginning van de Peel). En ook: dat samen doen met veel andere partijen die ieder een eigen belang representeren.

In Friesland gaat dat anders dan in Brabant, om maar niet te spreken over hoe anders het is in Mexico. En toch ook steeds hetzelfde…

Als priester-arbeider leeft hij al tientallen jaren in Mexico. Vooral in de omgeving van koffieboeren. Door een grote coöperatie van koffieboeren mee op te richten heeft hij aan de wieg gestaan van de rechtvaardige handel, Fair Trade, aan de producentenkant. Zelf is hij ook nog steeds kleine boer, met hulp van zijn buren.

Aan de consumentenkant van de rechtvaardige handel is hij een van de twee bedenkers geweest van Max Havelaar, het keurmerk dat zich over Europa heeft verspreid.

Gepromoveerd in de politieke economie en de theologie heeft hij ook door theoretische reflectie bijgedragen aan het enige geloofwaardige alternatief voor het kapitalisme.

Deze peilers in het leven van Frans van der Hoff dragen als het ware de voorlopige samenvatting in het Manifest van de Armen.

Zie ook:

ttp://www.youtube.com/watch?v=3nZos0_y5Rg

Franse journalisten op bezoek bij Uciri

http://www.youtube.com/watch?v=4ZqL4dcTls8

Reclame fair trade

http://www.youtube.com/watch?v=ASy7zQc73Us