29 november 2015

GroenLinks, PvdA en ChristenUnie willen krachten in Culemborg bundelen om armoede te bestrijden

In Culemborg zetten veel inwoners en organisaties zich in om armoede te bestrijden. GroenLinks, PvdA en ChristenUnie nodigen deze inwoners en organisaties uit om op 2 december tussen 20.00 uur en 22.00 uur elkaar te ontmoeten. Het doel van de drie raadsfracties is om initiatieven aan elkaar te verbinden. De raadsleden hopen gevoed te worden met ideeën, kansen en oplossingen. Ook willen de partijen meer inzicht krijgen in de kansen en knelpunten die inwoners en organisaties zien met betrekking van het bestrijden van armoede. Raadsleden van andere partijen en wethouder Stolwijk zijn voor de avond uitgenodigd.

Wie geen uitnodiging heeft ontvangen maar wel bezig is met het ondersteunen van mensen met weinig inkomen kan zich alsnog aanmelden door een e-mail te sturen naar armoedethemaavond@gmail.com.