Door op 11 mei 2013

Gemeenteraadsverkiezingen

Binnen de afdeling zijn we druk met de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Nog minder dan een jaar en dan is er weer een nieuwe raad. Een aantal leden is bezig met het programma, het bestuur heeft belangstellende leden gevraagd zich te melden als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt gewerkt aan een kandidatencommissie. Enkele leden met raadsambities volgen een leergang om zich op een mogelijk raadslidmaatschap te prepareren.

Het bestuur gaat binnenkort in gesprek met de fractie om te weten hoe deze de afgelopen periode heeft ervaren en welke lering daaruit voor programma en volgende raadsvergadering kan worden getrokken. In het najaar worden programma en kandidatenlijst aan de afdeling voorgelegd en dan wordt het weer stevig campagne voeren om er voor te zorgen dat we met een flinke fractie in de raad komen.