13 april 2015

Fouad Sidali blogt: Sporten doen we samen

Pas geleden opende ik het korfbaltoernooi voor basisscholen. Een jaarlijks evenement dat voor de negende keer gehouden werd. Het was een mooie dag. Niet alleen was het mooie weer maar ook vanwege de vele kinderen die meededen. Negen basisscholen met 16 teams. Een fantastische accommodatie en professionele begeleiding van de korfbalclubvereniging SGV.

SGV heeft in de aanloop van het toernooi alle teams een oefening gegeven. Op deze manier hoopt de vereniging dat iedere deelnemer voorbereid is en dus ook kan meedoen.

Het is goed om te zien dat sportverenigingen actief en betrokken zijn bij de stad of buurt. Voor ons als gemeenten zijn deze verenigingen ongelofelijk belangrijk. Ze vervullen een rol in het welzijn van de burger, talentontwikkeling en het bevorderen van de gezondheid. Nu we als gemeente een totaal nieuwe verantwoordelijkheid hebben in het sociaal domein is het goed om te kijken wat sport daarin kan betekenen.

Laat ik het duidelijk stellen. Ik heb geen panklare formule liggen waarbij via sport de zelfredzaamheid van de burger wordt vergroot en de zorgkosten worden verlaagd. Wat ik wel weet is dat wanneer mensen hun vrije tijd goed besteden, andere mensen ontmoeten en meedoen aan de samenleving ze dan minder vaak een beroep doen op zorg. We moeten samenwerken met het onderwijs, ouderen, zorg en welzijn en sportverenigingen om resultaten te boeken.

In Culemborg blijven we van sportverenigingen vragen om hun rol te pakken in de participatie van onze inwoners. Daarin zullen we samen tot een aanpak moeten komen. We zijn allemaal zoekend naar de ideale formule. Laten we dan in ieder geval elkaar niet meer hoeven te zoeken.

Sportverenigingen hebben het moeilijk als het om financiën gaat. Dalende ledenaantallen en de noodzaak van de gemeente om te korten op de subsidies. Gelukkig zijn sportverenigingen altijd creatief bezig om te zoeken naar financiële oplossingen. De landelijke Grote Clubactie is daar het voorbeeld van. Via deze actie is het voor verenigingen mogelijk om hun inkomsten te verhogen.

De rol van de gemeente, instellingen en sportverenigingen is aan het veranderen. We doen het voor onze inwoners. We delen met elkaar dat we een gezonde samenleving willen, jongeren die hun talenten kunnen ontwikkelen, volwassenen die hun vrije tijd goed besteden en ouderen die door sport anderen ontmoeten en niet eenzaam hoeven te zijn