17 februari 2015

Fouad Sidali blogt: Sociale wijkteams

We staan als gemeente, organisaties, professionals en inwoners voor de opgave om ons anders te verhouden tot zorg en ondersteuning. Voor ons allen veranderen de rollen. Voor mij als wethouder betekent dit: ruimte geven voor inhoud en innovatie, niet sturend bij initiatieven van burgers want wat zij ondernemen is iets van hen. Wel zullen we als gemeente belemmeringen wegnemen.

De afgelopen tijd is er gewerkt aan de transitie. Beleid geformuleerd, processen beschreven, contracten afgesloten en sociale wijkteams gevormd.
Nu is het tijd voor de transformatie. Dat betekent ervaring opdoen en leren. Dit kan wrijving opleveren of er kunnen fouten gemaakt worden. Dat is niet erg zolang de fouten niet te grote gevolgen hebben voor de inwoner.

De afgelopen twee maanden heb ik vooral geleerd en meteen ook ingespeeld op wat nodig is. Zo is er extra inzet gedaan om een aantal problemen op te lossen. We gaan meer kennis in huis halen om de inwoners beter en eerder te kunnen ondersteunen. Mensen sneller helpen betekent de problemen in een vroege stadium aanpakken. Op deze manier blijven mensen niet rondlopen met een hulpvraag waardoor het van kwaad tot erger wordt. Met andere woorden. We zitten er als gemeente en professionals dicht op. Dat is ook precies de bedoeling van de decentralisaties. Dicht op onze inwoners.

Onze hulpverleners van de sociale wijkteams in West bij Bon Vie en in Oost bij de Salaamander ontvangen u met open armen. We vragen onze burgers om ons uit te dagen bij de uitvoering van de zorg en ondersteuning.