17 maart 2014

Elke stem telt!

Beste Culemborgers,

De kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de PvdA zijn beide bouwstenen om de politiek weer terug te brengen in het lokale beleid. Een politiek dichtbij mensen. Een politiek die doet waar ze voor is; namelijk een middel dat in handen is van Culemborgers om hun leven te sturen, om samen vorm te geven aan de toekomst, aan hun kwaliteit van leven en om samenleven veilig te stellen.

Er valt in Culemborg nog zo veel te doen. De wijk waarin je woont bepaalt nog steeds in belangrijke mate het succes in je leven. Een jongere uit Goilberdingen maakt nog steeds een betere kans op een stageplek dan een jongere uit Terweijde. Er zijn gezinnen in Culemborg die simpelweg niet uitkomen met hun inkomen. Ook in Culemborg zijn er kinderen die in armoede leven. Wij zijn de partij die er voor wil zorgen dat iedere Culemborger kan beschikken over werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen. Bestaanszekerheid is niet ouderwets, maar nu actueel.

Stilzitten is geen optie meer
De gemeentelijke overheid moet naar een andere vorm. We moeten Culemborgers de kans bieden om, met de gemeente als hun partner, de greep op hun leven en op hun stad te verstevigen. De stad is van ons, de gemeente van de gemeenschap. Die koers hebben we al ingezet, de huidige fractie is voorloper in het streven naar dat publieke zeggenschap. Maar het kan beter, het moet beter. Daar moeten we de andere partijen van overtuigen.
Het huidige college heeft vooral bewezen dat de sociaaldemocratie onmisbaar is in deze stad. Waar de VVD, D66 en het CDA achterover zitten, willen wij juist het verschil maken. De gemeente krijgt in een hoog tempo taken die vragen om een sociaaldemocratische invulling. De jeugdzorg, de langdurige zorg en de zorg om arbeidsgehandicapten wordt een verantwoordelijkheid van de gemeente. Geen afbraak van de verzorgingsstaat, maar van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad. Dat is geen probleem – zoals de SP ons probeert te doen geloven – , maar een kans.

Zorg dichtbij mensen
Een kans om gezinnen weer een toekomst te geven, door eenvoudige oplossingen met hulp van dichtbij. Niet meer door 17 dure professionals, maar door één professional die de hulp organiseert. We willen ouderen die nu vereenzamen achter gesloten gordijnen, waar dit college hun recht op de mogelijkheid om mee te doen heeft versoberd, weer de mogelijkheid geven ook het goede leven te leven. Niet alleen door er meer geld bij te doen, maar door de gordijnen open te doen en ze weer onderdeel te maken van de Culemborgerse samenleving. Daar is sterker welzijnswerk voor nodig dan dat we nu hebben en meer waardering en ondersteuning voor mantelzorgers.

Bruisende binnenstad
We willen de schouders zetten onder een vitale, betrokken en eigenzinnige stad. Een stad waar grotere initiatieven ontstaan omdat mensen zich vinden in gedeeld eigenbelang. Denk aan een sportcoöperatie, een cultuurcoöperatie en een zorgcoöperatie. Een stad die een bruisende binnenstad heeft en wijken waar iedereen zich veilig kan voelen. We willen van een harde aanpak van criminaliteit naar een rechtvaardige en effectieve aanpak. Een aanpak waar de buurt zich bij betrokken voelt zodat de buurt elkaar durft aan te spreken en te helpen als het mis gaat.

Kortom; we willen iedereen een eerlijke kans geven op het goede leven in een goede samenleving. Samen met Halim, Wilma en Anouk en Arthur heeft de PvdA een prachtig team om daarvoor te vechten.