3 september 2015

Eigen bijdrage voor zorg nooit hoger dan werkelijke kosten

Het tv-programma Nieuwsuur meldde vorige week maandag dat 107 gemeenten zulke hoge eigen bijdrage vragen dat gemeenten er op verdienen. Op die manier zouden gemeenten andere financiële gaten vullen. Het effect is dat mensen die zorg nodig hebben, die stopzetten omdat ze de eigen bijdrage niet langer kunnen betalen. In Culemborg is dat niet het geval; de eigen bijdrage is nooit hoger dan de werkelijke kosten.

De PvdA-fractie vindt het onbestaanbaar dat de gemeente zou verdienen ten koste van kwetsbare mensen. Fractievoorzitter Marinka Mulder stelde daarom meteen vragen aan het college.  Hieruit blijkt dat de gemeente in geen enkel geval verdiend aan de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is in Culemborg inkomensafhankelijk en nooit hoger dan de werkelijke kosten.

Wel blijkt dat in Culemborg mensen die van het minimum moeten rondkomen, toch een eigen bijdrage moeten betalen. Het is wettelijk mogelijk die eigen bijdrage niet te vragen. De PvdA dient in de volgende raadsvergadering een voorstel in om van mensen die van het minimum rond moeten komen niet langer een eigen bijdrage te vragen.