20 februari 2014

Debatavond: Van verzorgingsstaat naar zorgzame stad

dilemma’s en mogelijke oplossingen in de zorg

Op 19 maart 2014 kiezen de inwoners van Culemborg een nieuwe gemeenteraad.
De komende raadsperiode staat sterk in het teken van de nieuwe verantwoordelijkheden van gemeenten in het leveren van zorg.

PvdA Culemborg organiseert hierover een Debatavond
op vrijdag 28 februari 2014 van 19.30 tot 21.30 uur

In het Stadhuis aan de Vismarkt te Culemborg
PvdA-kamerlid Otwin van Dijk (foto) is hierbij aanwezig.

Een aantal mensen leidt het debat in. Zij zijn door ervaring of anderszins betrokken bij het verlenen van zorg  Die inleiding gebeurt aan de hand van enkele dilemma’s waaronder:

Zorg: maatwerk of iedereen hetzelfde?
Mantelzorg meteen ondersteunen of wachten tot het spaak loopt? Risico van uitval van mantelzorg voorkomen of alleen – waar nodig – repareren?
Eigen kracht als doel op zichzelf of eigen kracht als middel om zorg goedkoper te maken?

Na afloop is er gelegenheid om informeel verder te praten.