13 mei 2015

De Enge Plekken Route: onveiligheid aanpakken in Culemborgse buurten

In april organiseerde de PvdA samen met het bewonersoverleg Samen Achter de Poort een Enge Plekken Route. PvdA-wethouder Fouad Sidali wandelde met bewoners langs plekken waar men zich onveilig voelt. In de wijk Achter de Poort zijn dat bijvoorbeeld de achterpaden. Woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen gaat na aandringen van de bewoners nu de achterpaden voorzien van poorten.

Er is meer te doen. Rondom de Daltonschool in het midden van de wijk ervaren mensen overlast. Ook verloedering en leegstand rondom de school is een probleem. De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners zelf invloed hebben op hun buurt, juist waar het gaat om veiligheid. In de raadsvergadering van 28 mei aanstaande gaat de PvdA daarom het college oproepen om met bewoners, ondernemers, pandeigenaren en de Daltonschool een gezamenlijk plan te maken om de leegstand en verloedering rondom het Schoolhof aan te pakken.

De wandeling door Achter de Poort werkt aanstekelijk voor andere buurten. Vanavond wordt door de klankbordgroep Wijkgericht Werken van de gemeente een wandeling gemaakt door Terweijde en Voorkoop. In deze klankbordgroep zitten raadsleden van de verschillende partijen. Namens de PvdA is Marinka Mulder aanwezig.

Woon je in Achter de Poort en wil je invloed uitoefenen op de buurt? Meld je aan bij SAP door een mailtje te sturen naar achterdepoort@outlook.com.