Door op 10 mei 2014

De Betuwe in Europa: Maaike Baggerman

Op zaterdag 10 mei ging kandidaat voor het Europees Parlement Maaike Baggerman, nu raadslid in de gemeente Buren, met een ‘roodtrip’ door de regio. ’s Ochtends was de PvdA te vinden in Culemborg, om vervolgens ook in Buren en Tiel met bewoners in gesprek te gaan over de Europese verkiezingen.

Maaike staat op nummer 20 van de PvdA kandidatenlijst voor het Europees Parlement. Maaike: ‘Als echte Betuwse zet ik me al jaren in voor een sociale samenleving in de gemeente Buren. Maar ook als Europeaan, want ook wij in de Betuwe zijn Europa. Lange tijd betekende de Europese Unie vooruitgang. De samenwerking bracht ons vrede en stabiliteit, maar ook een groeiende economie. Samen maakten we de droom van ‘nooit meer oorlog’ waar en werden we de grootste economie van de wereld.’

‘De laatste jaren stond Europa voor veel mensen echter gelijk aan de crisis. Het is belangrijk dat de stabiliteit wordt hersteld en het vertrouwen terugkomt. In de komende jaren moet er veel gebeuren om Europa weer op het juiste spoor te krijgen. Dat is goed voor Nederland, goed voor de Betuwe en goed voor ons allemaal.’
Maaike is te volgen via Twitter op @maaikebaggerman

De Culemborgse afdeling van de PvdA staat op zaterdag 17 mei aanstaande met een kraam op de verkiezingsmarkt in de binnenstad. Ook daar gaan we weer in gesprek met inwoners over Europa en hopen we u te overtuigen om op Maaike te stemmen!
U kunt op 22 mei stemmen. Inmiddels zijn de stempassen verzonden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau.