Door op 10 april 2013

Column Adnan Sahin over de woningmarkt

Impasse in de woningmarkt

Er is in de afgelopen weken veel gepraat in de landelijke als de lokale politiek, maar er zijn nog geen concrete stappen gezet. Mijn vorige column ging ook over de woningmarkt. Er zijn genoeg redenen om het onderwerp nog een keer te behandelen.

In oktober 2012 is door een lezer gereageerd op mijn column. Daarin zegt hij dat ze van de lokale overheid niets te verwachten valt. Mensen moeten zelf maar tot oplossingen komen om hun kroost een plek te bieden,  door huisvesting in containers in de achtertuin. Deze opmerking heb ik me aangetrokken en ik heb geprobeerd de lokale politiek te bewegen om iets aan de problematiek te doen. Bij de begrotingsbehandeling 2013 hebben we als PvdA een aantal moties ingediend om de woningmarkt op gang te helpen. De moties die de gemeente geen geld kost zijn aangenomen (bouwen in eigen beheer en het omvormen van leegstaande kantoren tot woningen), de motie over startersleningen is aangehouden. De PvdA heeft contact opgenomen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en begin dit jaar voor de leden van de gemeenteraad een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Een consulent van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting hield een presentatie en verduidelijkte de systematiek die gehanteerd wordt.
Na de informatieavond waren de meeste fracties enthousiast en de wethouder meldde voortvarend aan de slag te gaan en met een voorstel te komen. Wij zijn nu 2 maanden verder en er is nog geen reactie van het College over het vervolg. Het kabinet heeft enkele tientallen miljoenen beschikbaar gesteld om de gemeentes te bewegen de starterslening in te voeren. Als wij te lang wachten subsidiepot voor de gemeentes op. De PvdA zou dat een gemiste kans vinden. Als wij slim en snel handelen zijn de kosten voor de gemeente nagenoeg bijzonder laag. Via de insiders begreep dat de  gemeente Buren, op 2 april a.s. op de agenda staan om de starterslening  wel in te voeren, de kosten die met zich brengen worden gedekt door de project ontwikkelaar, voorbeeld van slim onderhandelen.

Ik weet dat het College druk is met veel belangrijke dossiers, maar de woningmarkt is evenzo belangrijk. Door regelmatig te vragen en te schrijven over de maatregelen voor de woningmarkt blijf ik in de politiek aandacht vragen voor de impasse in de woningmarkt.

Adnan Sahin,
fractie PvdA
sahin1@versatel.nl