Campagne activiteiten Culemborg PS en Waterschap 2019

1 maart 2019

Beste partijgenoten,
In dit bericht wil ik jullie aandacht vestigen op twee verkiezingsactiviteiten waar de
PvdA Culemborg bij betrokken is
We zouden het erg fijn vinden als je op 9 maart of op 11 maart aanwezig wilt zijn.
Waarom?
De PvdA vindt de verkiezingen op 20 maart erg belangrijk!
Het komt er op aan met zoveel mogelijk mensen uit te dragen, dat het de moeite
waard is om te gaan stemmen op 20 maart. En om dan te stemmen op de PvdA.
De peilingen laten een licht herstel zien. Maar wil de PvdA een deuk in het bekende
pakje boter slaan, dan moet dat herstel behoorlijk worden vergroot.
Alleen met voldoende zetels kunnen we het verschil maken: : in de Provincie, in de
Eerste Kamer en bij het Waterschap. De PvdA wil op alle niveaus voor jouw
zekerheid en die van je naasten knokken.
Er staat veel op het spel. Vast werk, fatsoenlijke uitkeringen als het tegenzit,
pensioen ook voor mensen zonder vast werk, toegankelijke zorg dichtbij, betaalbaar
wonen waar jij dat wilt, behoorlijk openbaar vervoer, zeker zijn van veilige dijken en
schoon water, daar gaat het om.
Wil jij ook dat de PvdA daarvoor een hoop zetels haalt? Help jij dan ook een handje?
Doe jij mee met de verkiezingscampagne? Dit kun je doen:
Campagneslinger op 9 maart
De afdelingen PvdA Tiel, Buren, Culemborg, Neder Betuwe en Zaltbommel gaan op
zaterdag 9 mei op verkiezingstournee door Rivierenland.
 De slinger begint in Tiel. Je wordt verwacht om 12.00 uur bij De Vier
Gravinnen nr 52. Er is daar parkeerruimte. Je wordt daar ter plaatse
geïnstrueerd. Eindigen om 13.00 uur.
 Vervolgens om 13.30 uur in Geldermalsen, op de Markt. Je kunt parkeren
aan de Kostverlorenkade. Eindigen om 14.30 uur. Je wordt ter plaatse
geïnstrueerd en voorzien van materiaal.
 Tenslotte gaan we naar Culemborg. Het flyeren vangt aan om 15.00 uur op
De Markt. Einde 16.00 uur. Je kunt parkeren op de Jodenkerkstraat, vlak bij
De Markt. Kom als je beschikbare tijd bescheiden is, in ieder geval in
Culemborg een uurtje flyeren.
Als je mee wilt doen, kun je je melden bij Sem Krepel: sem18n@gmail.com, of 06-
13035581. Hij zal ook inventariseren wie er een auto heeft en kan rijden.

Thema-avond op 11 maart

Zeker PvdA
Alle reden!

Maandagvond 11 maart 2019, 20.00 – 22.00 uur
Locatie: FNV Gebouw De Schering
Scheeringlaan 2, Tiel

Sprekers – Marc Oosterhout, campagne-ideoloog, Peter Kerris, lijsttrekker van
de PvdA in de provincie Gelderland en een van de kandidaten op de PvdA-lijst
van Waterschap Rivierenland- gaan in op de vraag waarom je dit keer zeker
PvdA moet stemmen.
Marc Oosterhout is bedenker van de PvdA-campagne en inwoner van Buren.
Hij stelt, dat als er één partij is die behoefte heeft aan een nieuw verhaal, dan is het
wel de PvdA. De maatschappij is aan het veranderen en dat geeft de mensen een
onveilig gevoel.
Wat de kiezer bij de PvdA vindt is zekerheid. Zeker zijn van fatsoenlijke zorg, zeker
zijn van een woning, zeker zijn van goed onderwijs: dat is het oerverhaal van de
PvdA en de essentie van de sociaal-democratie.
Peter Kerris is PvdA-lijsttrekker van de provincie Gelderland. Ook hij zal duidelijk
maken waarom je zeker PvdA moeten stemmen bij de Statenverkiezingen. Waarin
gaat de PvdA het verschil maken.
Van het Waterschap Rivierenland is een van de PvdA-kandidaten aanwezig. Hij gaat
in de belangrijke taak van de Waterschappen en waarom we op 20 maart ook
zouden moeten kiezen voor de PvdA.
De avond is bedoeld voor iedereen die nog niet weet op welke partij hij of zij op 20
maart moet stemmen.
Gebouw De Schering ligt op loopafstand van station Tiel.

Namens het bestuur van PvdA Culemborg
Eric de Rijk, voorzitter