Door op 7 augustus 2013

Binnenstad op vakantieslot

Na de liefdesbetuiging voor de fiets en de treurnis over de fietsenstallingsongemakken in de binnenstad nu het volgende:
In de zomer is het Parkeer Service Bureau in de Prijssestraat 3 weken gesloten. Het betekent dat bevoorrading van winkels in de binnenstad niet meer via de toegang op Het Hof kan gaan. Chauffeurs moeten met hun pallet vanaf die plek naar de winkels manoevreren.
Waarom zit er een vakantieslot op de binnenstad? Het lijkt dat de bezuinigingsdrift als eerste zichtbaar door de binnenstad woekert.
Misschien is het de bedoeling van het College dat het Ondernemersfonds de zomeropenstelling van het Parkeer Service Bureau gaat bekostigen?
Werkelijk, een enorme klapsigaar uit eigen doos. Over Service gesproken…