Door op 10 november 2015

Begroting 2016: algemene beschouwing

Voorzitter,

Onlangs hadden we het gesprek in de klas over vluchtelingen. Ik vertelde het verhaal over Iqbal, een meisje dat was gevlucht uit Iran voor vervolging met haar ouders. Over hoe bang zij en haar zusje waren. En dat ze wenste dat haar ouders niet bang waren, dat haar moeder niet huilde. Het bleef een moment stil onder mijn derdejaars vmbo-ers. Sommigen knikten instemmend. Toen stak Tanja haar vinger op. “Maar mevrouw,” zei ze. “Ook in Nederland worden er mensen iedere dag bang wakker. Bang omdat ze geen werk hebben. En omdat ze niet meer weten wat ze er aan moeten doen.”

Politici hebben het vaak over ‘de bange burger’. Daarom spreek ik het nu maar eens uit. Het is niet alleen een beeld, maar een feit dat de kansen van mensen, ook van Culemborgers niet voor elk gelijk zijn. Het is daarom niet alleen een beeld, maar het is terecht dat een groep Culemborgers zich boos maakt en angstig is over hoe de wereld om hen heen verandert, of er nu een hoop of helemaal geen vluchtelingen Nederland binnenkomen. Het is niet alleen een beeld, maar ook een feit dat de politiek zich ongemakkelijk voelt bij de mening van deze mensen en daarom te vaak de makkelijkste weg kiest en het gesprek uit de weg gaat.

De begroting gaat over keuzes maken over investeringen. De PvdA wil investeren in oplossingen in plaats van in problemen. De PvdA wil investeren in de toekomst van alle Culemborgers in plaats van in nazorg. De PvdA wil daarom investeren in bestaanszekerheid in plaats van in armoedebestrijding. In het gesprek, in plaats van verzet. Wij zien dat terug in de keuzes die dit college maakt voor de komende jaren. Kinderen hebben vanaf jonge leeftijd al ongelijke kansen, dit college kiest er voor die startblokongelijkheid aan te pakken door de brede school in te zetten voor eerlijke kansen voor ieder kind. Dit college durft het eindelijk aan veiligheidsbeleid niet meer van bovenop op te leggen, maar met de Buurt bestuurt Culemborgers zeggenschap te geven wat er in hun buurt wordt aangepakt. Dit college laat ook steeds meer zien dat ‘daar gaan wij niet over’ niet meer bestaat voor de lokale politiek. Zo brengt het college actief pleegzorg onder de aandacht, voor ieder kind een thuis. -Voorzitter, het zou de PvdA misstaan als dit een feestrede werd over het college. Ik hoor ze daar in vak C denken ‘Het is ook nooit goed’. Maar er is veel om voor te vechten in onze stad.- De PvdA maakt zich zorgen over de werkloosheid, in het bijzonder over Culemborgers die maanden, soms jaren geen perspectief hebben op een baan. Niemand mag door de bodem van bestaanszekerheid zakken en dat betekent dat bijzondere bijstand moet blijven bestaan voor eenieder die dat nodig heeft. Een niet onderbouwde bezuiniging van 10% op budgetten vinden wij daarom onacceptabel. Wij dienen een amendement in om dat uit deze begroting te schrappen.

Het zou te makkelijk zijn om werkloosheid alleen hier in deze raadszaal te agenderen en het aanpakken daarvan alleen met papier te doen. Daarom organiseert deze PvdA-fractie over twee weken een werktour langs Culemborgse bedrijven om samen oplossingen te vinden, samen te werken aan werkgelegenheid. Samen in de breedste zin van het woord; met werkgevers, werknemers, de Tweede Kamer en de Provincie. Want de opgave ‘voor iedere Culemborger passend werk’ is groot, maar niet onmogelijk.

Er verandert veel voor mensen in de hulp en bijstand die ze kunnen verwachten in het vinden van een baan en de ondersteuning die ze krijgen in inkomen. Samen met GroenLinks dienen wij een motie in om deze effecten inzichtelijk te maken en welke onnodige bureaucratie ons daar in de weg staat. Wij zien de uitkomsten van de minima effect rapportage als bouwsteen voor bestaanszekerheidbeleid, waarmee minimabeleid in de toekomst overbodig wordt. Een Culemborger kan na een faillissement ‘nieuwe’ schulden hebben door een belastingaanslag van jaren geleden die nu ineens op de mat ligt, maar geen toegang tot de schuldhulp omdat hij of zij net uit de schuldsanering komt. Mensen die hun auto moeten verkopen omdat ze in de schulden zitten, en daarom hun baan verliezen. Af willen we van die systeemproblemen die er voor zorgen dat mensen en hulpverleners moeten vechten tegen regeltjes die een echte oplossing in de weg staat. Ook daarvoor is de minima effect rapportage een bouwsteen. Gelijke kansen betekent perspectief bieden. Jonge Culemborg die dreigen te vervallen in criminaliteit moeten keihard aangepakt worden. Voor de PvdA is aanpakken niet een synoniem voor opsporen en wegzetten. Dat slechts een onderdeel van de oplossing. Professionals dienen in samenspraak met (risico)jongeren een zinvolle dagbesteding te realiseren, in veel gevallen is dat een degelijke opleiding met kans op een fatsoenlijke baan. De PvdA kijkt kritische naar het (eindeloos) voeren van coachingsgesprekken. Dit is een middel, geen doel op zich. ‘In gelul kun je niet wonen’, zoals Jan Schaefer dat treffend heeft geformuleerd.  De PvdA-fractie blijft aar de komende jaren aandacht houden.

Voorzitter, Culemborgers zijn geen mensen die zich verstoppen achter onze stadsmuren en hun ogen sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. Culemborgers zijn ook eigenzinnig genoeg om over die wereld een eigen mening over te hebben. Culemborgers nemen initiatieven om vluchtelingen bij te staan en durven ook hun angsten bespreekbaar te maken. Met een warm hart en een koel hoofd. Het is aan ons, als lokale politiek om daar een voorbeeld aan te nemen. En een warm hart en een koel hoofd te tonen als anderen dat vergeten. Investeren in gesprek, niet in verzet. Tanja bracht de les daarop drie sweaters en een paar gympen mee voor onze inzamelingsactie voor vluchtelingen. Want ze had gehoord dat sommige vluchtelingen geen kleding mee hadden. En dan vond ze er wel wat van, maar dit kon natuurlijk ook niet. Of we binnenkort niet een actie kunnen doen voor alle kinderen die een sweater en een paar gympen kunnen gebruiken, Nederlander of niet. Gaan we doen.