7 april 2014

Adnan bedankt!

Afgelopen woensdag nam de PvdA Culemborg afscheid van Adnan Sahin in zijn rol als raadslid voor onze partij. Adnan is degene geweest die tijdens fractievergaderingen zomaar de discussie kon kantelen door een andere kant te belichten. Adnan heeft zich sterk gemaakt voor goed wonen in Culemborg. Hij ging op onderzoek uit en kwam met voorstellen over startersleningen, bouwen in eigen beheer en het ombouwen van kantoorpanden in sociale woningen. Hij heeft daarmee zowel een wens van veel Culemborgers als een belangrijke pijler van de PvdA concreet gemaakt en ondanks dat het effect er nog niet is, blijft de PvdA zich daar voor inzetten. Om die reden stond de afscheidsreceptie in het teken van de woningmarkt.

Ambassadeur
De PvdA was zeer verheugd dat Pim van Veen, makelaar in onze stad en Pierre Saraber, teamleider bij woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen hun visie wilden geven op de Culemborgse woningmarkt. Volgens Pierre Saraber zijn de grootste uitdaging voor de sociale woningmarkt onder meer de scheefwoners, evenals acceptabele sociale huurprijzen. Pim van Veen gaf de aanwezigen mee dat er ook vanuit de gemeente realistisch moet worden gekeken naar de effecten van de economische crisis op de woningmarkt, met name ten opzichte van de nieuwbouw in Parijsch.
PvdA afdelingsvoorzitter Wim Holleman bedankte Adnan voor zijn inzet de afgelopen acht jaar in de politiek en met name in de stad; Adnan was een ambassadeur voor de PvdA Culemborg die zich op veel plekken liet zien en daarmee politiek met mensen verbond. Fractievoorzitter Marinka Mulder waardeert Adnan enorm om zijn vriendelijkheid, humor en charme die hem authentiek maken. De PvdA hoopt dat Adnan zijn betrokkenheid voor Culemborg ook de komende jaren blijft behouden.