14 maart 2014

Aan de bewoners van Voorkoop,

De afgelopen jaren was de PvdA Culemborg al actief in uw buurt. Wij vroegen bewoners wat er goed
gaat in uw buurt en wat er beter kan.

In uw buurt zijn bewoners het meest tevreden over de omgeving waarin zij wonen: er is genoeg ruimte voor groen en voor kinderen om buiten te spelen. De kinderboerderij is in uw buurt een geliefde plek voor jong én oud. Ook bent u tevreden over het contact dat u in de buurt met elkaar onderling heeft.

Maar er liggen voor Voorkoop ook kansen voor verbeteringen. Zo maakt u zich zorgen over de toekomst van de kinderboerderij. De verkeersveiligheid laat soms te wensen over. Niet iedereen voelt zich veilig thuis: Voorkoop is de afgelopen jaren opgeschrikt door een groot aantal woninginbraken. In uw buurt maken bewoners zich ook zorgen over de woningmarkt en het aanbod voor starters.

De PvdA Culemborg wil daarom de komende jaren werk maken van:

  • Een duurzaam behoud van de kinderboerderij, met ruimte voor natuur- en milieu-educatie en werkplekken voor Culemborgers met een arbeidshandicap.
  • Zeggenschap voor inwoners over aanpassingen in hun leefomgeving, ook waar het gaat om verkeer en veiligheid.
  • Effectief en rechtvaardig optreden tegen criminaliteit en investeren in een veilig thuis voor iedere Culemborger.
  • Startersleningen om de Culemborgse woningmarkt uit het slop te halen. Zo kunnen starters gemakkelijker een eigen huis kopen.

Wij vragen op 19 maart uw vertrouwen om deze plannen samen met u waar te kunnen maken.

Stem PvdA voor een sterker en socialer Culemborg!

Met vriendelijke groet,
namens PvdA Culemborg,
Marinka Mulder & Halim el Madkouri