5 maart 2014

Aan de bewoners van Terweijde

De afgelopen jaren was de PvdA Culemborg al actief in uw buurt. Wij vroegen bewoners wat er goed gaat in uw buurt en wat er beter kan.

In uw buurt zijn bewoners het meest tevreden over het onderling contact met elkaar. Veel bewoners van de gerenoveerde woningen zijn daar ook zeer tevreden over. Het uiterlijk van de buurt is volgens velen er op vooruitgegaan. Het gevoel van veiligheid is bij een aantal bewoners aan het terugkeren.

Maar er liggen voor Terweijde ook kansen voor verbeteringen. Er zijn nog veel bewoners die weinig vertrouwen hebben in de gemeente en de politie. Niet alle woningen zijn gerenoveerd en bewoners maken zich zorgen over de huizenmarkt. Ook maakt u zich in de buurt zorgen over de kansen voor jongeren en de aanhoudende werkeloosheid.

De PvdA wil daarom de komende jaren werk maken van:

  • Werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen voor iedere Culemborger.
  • Wij willen dat opleidingen beter aansluiten bij werk dat in de toekomst beschikbaar is en willen afspraken maken met Culemborgse bedrijven over het aanbieden van stageplekken.
  • De Buurt Bestuurt, waarbij bewoners en professionals samen een top-3 van de problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken.
  • Sterk welzijnswerk dat bewoners met elkaar verbindt en zorgt dat bewoners voor zichzelf en hun buurt durven op te komen.
  • Startersleningen om de woningmarkt uit het slop te halen en een kortere wachttijd voor een sociale huurwoning.

Wij vragen uw vertrouwen op 19 maart om deze plannen samen met u waar te kunnen maken.

Stem PvdA voor een sterker en socialer Culemborg!

Met vriendelijke groet,
namens PvdA Culemborg,
Marinka Mulder & Halim el Madkouri