13 maart 2014

Aan de bewoners van Nieuwstad,

De afgelopen jaren was de PvdA Culemborg actief in uw wijk. We vroegen bewoners wat er goed gaat in uw wijk en wat er beter kan.
In uw buurt zijn bewoners het meest tevreden over het contact wat ze hebben met de buren. Het Pieterplaatsje is een gewaardeerde plek voor jong en oud. Ook zijn de bewoners over het algemeen tevreden over de renovatie van de woningen door Kleurrijk Wonen.

Er liggen voor Nieuwstad ook kansen voor verbeteringen. Zo moet er een goede oplossing worden gevonden voor het parkeerprobleem in de wijk. Ook het tekort aan groen en onvoldoende straatverlichting zijn veel bewoners een doorn in het oog. Sommige bewoners voelen zich ook niet altijd veilig in uw buurt.

De PvdA wil daarom de komende jaren werk maken van:

  •  Inspraak van bewoners op de inzet van politie en gemeente. Door bewoners en professionals wordt een top-3 van problemen in Nieuwstad opgesteld. Die problemen krijgen de prioriteit. We noemen dit project ‘Buurt Bestuurt’.
  • Het mogelijk maken om per straat vergunningparkeren in te voeren als daarvoor voldoende draagvlak voor is. Zo voorkomen we dat er ook in straten waar geen problemen zijn met parkeren bewoners een vergunning moeten aanvragen.
  • Ondersteuning van bewoners die zich inzetten voor hun wijk om deze leefbaarder te maken. Daar is sterk welzijnwerk voor nodig.

Werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen voor iedere Culemborger.

Wij vragen uw vertrouwen op 19 maart om deze plannen samen met u waar te maken.

Stem PvdA voor een sterker en socialer Culemborg.

Met vriendelijke groet namens PvdA Culemborg,

Marinka Mulder & Halim el Madkouri