19 februari 2014

Aan de bewoners van Culemborg West,

De afgelopen jaren was de PvdA Culemborg actief in uw buurt. Wij vroegen bewoners wat er goed gaat in uw buurt en wat er beter kan.

In uw buurt zijn bewoners het meest tevreden met het contact met de buren. Ook zijn bewoners tevreden over de winkels en andere voorzieningen – zoals de apotheek en de huisarts – in de buurt. Het is een jonge buurt, waar bewoners het aanbod van scholen en de speelvoorzieningen waarderen.

Er liggen voor uw buurt ook kansen voor verbeteringen. Zo is er een tijd geweest van veel inbraken in uw buurt, waardoor veel (oudere) mensen zich onveilig voelden. Ook de verkeersveiligheid in uw buurt kan worden verbeterd. Voorzieningen als de Plantage en de Brede School staan door bezuinigingen onder druk.

De PvdA wil daarom werken aan:

  • Blijvend investeren in een veilige buurt, waar niet wordt bezuinigd op veiligheid en waar bewoners zich veilig in hun eigen huis kunnen voelen.
  • Doorgaande veilige fietsroutes van west naar oost, waar de fietser voorrang heeft op de auto.
  • Behoud van de kwaliteit van het onderwijs, ondanks financiële tegenslag en vergrijzing. De PvdA wil ervoor zorgen dat er in Culemborg mbo-onderwijs komt. Zo willen wij voorkomen dat jongeren vroegtijdig stoppen met hun opleiding omdat de stap naar het beroepsonderwijs buiten de stad te groot blijkt.
  • Werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen voor iedere Culemborger.

Wij vragen uw vertrouwen op 19 maart om deze plannen – samen met u – waar te maken.

Stem PvdA voor een sterker en socialer Culemborg!

Met vriendelijke groet,
Namens de PvdA Culemborg,

Marinka Mulder & Halim el Madkouri