15 maart 2014

Aan de bewoners van Achter de Poort,

De afgelopen jaren was de PvdA Culemborg al actief in uw buurt. Wij vroegen bewoners wat er goed
gaat in uw buurt en wat er beter kan.

In uw buurt zijn bewoners het meest tevreden over het feit dat de sloop en herbouw van de woningen in de wijk inmiddels van start zijn gegaan. In uw buurt zijn de bewoners ook tevreden over het aanbod van winkels in de buurt: zowel het Koopmansgildeplein als de binnenstad zijn goed bereikbaar.

Maar er liggen voor Achter de Poort ook kansen voor verbeteringen. Zo hebben bewoners over het algemeen weinig contact met elkaar en zijn er bewoners die zich onveilig voelen in de buurt. Sommige bewoners ervaren overlast van de bouwwerkzaamheden en ergeren zich aan zwerfvuil. Ook maakt u zich zorgen over de oplopende werkeloosheid.
De PvdA Culemborg wil daarom de komende jaren werk maken van:

  • Werk, fatsoenlijke huisvesting en een toereikend inkomen voor iedere Culemborger. Wij willen dat opleidingen beter aansluiten bij werk dat in de toekomst beschikbaar is en willen afspraken maken met Culemborgse bedrijven over het aanbieden van stageplekken.
  • Een leefbare en veilige omgeving waar effectieve en rechtvaardige maatregelen worden genomen en waar criminele jongerengroepen geen ruimte krijgen.
  • Sterk welzijnswerk dat bewoners met elkaar verbindt en zorgt dat bewoners voor zichzelf en hun buurt durven op te komen.
  • Zeggenschap van bewoners in de veranderingen in hun buurt op het gebied van woningen, groen en verkeer.
  • Startersleningen om de woningmarkt uit het slop te halen en een kortere wachttijd voor een sociale huurwoning.

Wij vragen uw vertrouwen op 19 maart om deze plannen samen met u waar te kunnen maken.

Stem PvdA voor een sterker en socialer Culemborg!

Met vriendelijke groet,
namens PvdA Culemborg,
Marinka Mulder & Halim el Madkouri