Door op 4 juli 2014

2521-zwembad komt er

Gisteravond besloot de raad over het 2521-zwembad. Na aanscherping van de kaders en de zekerheid dat als er tegenvallers zijn, het college bij de raad terugkomt, stemden 20 van de 21 raadsleden voor. De fractie van CulemborgCentraal stemde tegen het voorstel. De PvdA heeft dus ook voor gestemd, maar wij zijn wel zeer teleurgesteld in het proces dat is doorlopen. Dit is onze stemverklaring:

“De komende tijden vragen om een andere politiek van college en raad, dan de dorpspolitiek die we sinds het aantreden van dit college hebben gezien. Die politiek leidt slechts tot verdeeldheid. En niet tot verbinden.

Ook in dit dossier wordt beter uitleggen verwart met het serieus nemen van ongenoegen. Het achteloos terzijde schuiven van een second opinion vergroot daarbij alleen maar het wantrouwen in de stad. De wijze waarop het college handelt geeft ons de indruk dat politiek prestige voorop staat, in plaats van een verstandig besluit met overzienbare risico’s.

En dan toch, een stad als de onze verdiend een goed zwembad voor zowel de sportieve als de kleinste, de mindervalide en de oudere Culemborger. Tegelijkertijd klotst het geld allerminst tegen de plinten. Daarom zijn wij trots dat de verenigingen, inwoners van onze stad, de uitdaging durven aan te gaan een zwembad voor de stad te behouden.

Het overeind houden van zo’n zwembad vraagt om de inzet van heel veel mensen, en daarom is het van belang daar samen de schouders onder te zetten. Wij willen samen de schouders er onder zetten, niet alleen onder een succesvol zwembad maar ook in het terugwinnen van het vertrouwen in de stad.

Daarom stemt de PvdA, met pijn in onze buik over de financiële risico’s die we nemen en pijn in ons hart door het politieke proces dat is doorlopen, voor. Geen dorpspolitiek meer, maar samen werken aan deze stad.”