3 november 2015

12 november: De gemeenteraad in gesprek met inwoners over de veranderingen in de zorg

Hoe ervaart u de sociale wijkteams, wat zijn uw ervaringen met het stellen van een indicatie, met het aanvragen van huishoudelijke hulp, met de ondersteuning van uw kind, met de persoonsgebonden budgetten?

De Culemborgse gemeenteraad wil opnieuw met inwoners en organisaties uit Culemborg in gesprek gaan over hun ervaringen met de WMO en de Jeugdzorg. Dit voorjaar hebben de raadsleden de eerste ervaringen van inwoners gehoord. Nu zijn we verder in het jaar, de wetten worden al wat langer door de gemeente uitgevoerd en de raad is benieuwd hoe dit verloopt.

De gespreksonderwerpen van deze avond staan niet van tevoren vast. De raadsleden willen luisteren naar ál uw ervaringen, uw klachten en uw verbeterpunten. En misschien heeft u nieuwe ideeën?
De raad nodigt u uit om in het eerste deel van de avond voor de zaal uw verhaal te houden. Wij verzoeken u om u hiervoor bij de griffie aan te melden. Wilt u niet voor een zaal spreken? U kunt tijdens het tweede deel van de avond uw ervaringen persoonlijk aan raadsleden vertellen. Groepjes van raadsleden en inwoners spreken dan met elkaar.
Aan het einde van de avond worden de ervaringen algemeen samengevat en met de hele zaal gedeeld.

De raadsleden willen benadrukken dat zij als raadslid geen oplossingen kunnen bieden voor individuele problemen. De gemeenteraad vindt het belangrijk om een algemeen beeld te krijgen van hoe de nieuwe wetten door de gemeente wordt uitgevoerd en waar knelpunten zitten.

Wilt u meepraten? Iedereen is van harte welkom!

Waar en wanneer?
Donderdag 12 november 2015,
20.00 – 22.00 uur. Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur
Raadzaal van het Stadhuis, Oude Vismarkt 4, Culemborg (ingang t.o. de HEMA)

Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeente Culemborg t. 0345 477 947 of griffie@culemborg.nl Als u in wilt spreken, verzoeken wij u om dit uiterlijk 24 uur van tevoren bij de griffie door te geven. De agenda van deze avond staat op culemborg.raadsinformatie.nl . Via deze site kunt u ook de video uitzending live volgen en achteraf terugkijken.