Door op 2 mei 2013

1 mei viering met Pierre Heijnen

Tweede Kamerlid Heijnen: “Eerlijk delen lukt met dit kabinetsbeleid.”

PvdA Rivierenland viert Dag van de Arbeid in Culemborg.

 

De Partij van de Arbeid in het Rivierenland heeft de Dag van de Arbeid op woensdagavond  1 mei jl. feestelijk gevierd. Dit jaar was Pierre Heijnen te gast, Tweede Kamerlid van de PvdA en actief betrokken bij onder andere bestuurlijke organisatie en jeugdzorg.

Heijnen hield een vlammend betoog om als PvdA koers te houden op ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving. Hij verdedigde keuzes in het landelijke woonakkoord en het zorgakkoord. Dat mensen daar nog weinig van merken, komt omdat het veelal maatregelen voor de langere termijn zijn, zei Heijnen.

Hij vond die akkoorden een goede basis om te zorgen dat zorg en huisvesting beschikbaar is voor mensen die het echt nodig hebben en oneigenlijk gebruik – bijvoorbeeld omdat mensen vermogend genoeg zijn en daarom een hogere eigen bijdrage kunnen leveren – in te dammen. Eerlijk delen lukt, zei hij over het kabinetsbeleid van PvdA en VVD dat nu zes maanden onderweg is.

De bijeenkomst in het verenigingsgebouw van de Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes in Culemborg werd muzikaal omlijst door de saxofoniste Manon Vermeer. Zij begeleidde de aanwezigen ook bij het zingen van De Internationale, het lied dat traditioneel op deze dag wordt gezongen.

De PvdA Rivierenland bestaat uit de gemeenteraadsfracties en afdelingsbesturen van Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Nederbetuwe, Neerijnen en Tiel.