14 mei 2013, Stadszaal Stadhuis Culemborg | Stadszaal Stadhuis Culemborg

De gemeenteraad stelt prioriteiten

Op 14 en 16 mei vergadert de gemeenteraad van Culemborg over de prioriteiten voor de begroting van 2014 en verder.
Tijdens deze raadsbijeenkomsten zal duidelijk worden waar de raadsfracties op willen bezuinigen.
In totaal zal voor 4 miljoen bezuinigd moeten worden.