Halim el Madkouri

Raadslid
Burger & bestuur. Openbare orde en veiligheid. Jeugdzorg.

Halim is geboren en opgegroeid in Marokko. Sinds 1989 in Nederland, Stevige ouderlijke nadruk op goed onderwijs. Is getrouwd en heeft 2 zoons, die ook actief zijn gestimuleerd om onderwijskansen te grijpen.

Is arabist/islamoloog. Studeerde letterkunde in Marokko en communicatie- en informatiewetenschappen in Nederland. Werkt als programmamanager rechtsstaat, religie en samenleving bij FORUM, het Nederlands instituut voor multiculturele vraagstukken. Is gespecialiseerd in radicalisering, extremisme en terrorisme.
Speelde na de rellen in 2010 een bemiddelende rol in de wijk Terweijde.

Schaarse vrije tijd. Leest dan vooral boeken met een stevige sociaal-wetenschappelijke of politieke inhoud. Luistert graag naar volksmuziek. Besteedt zijn vakanties bij voorkeur aan eeuwenoude steden met een rijke geschiedenis. En eet het liefst de tajines, die zijn vrouw klaarmaakt.

Gaat hoog inzetten op lokale democratie, dualisme en sociale veiligheid. Voelt zich thuis bij de PvdA, die welvaart niet schuwt, maar de zwakkeren in de samenleving nooit uit het oog verliest.

Schriftelijke vragen over zwembad De Waterlinie

door Halim el Madkouri op 25 februari 2016

Geacht college, Namens de fractie van de Partij van de Arbeid doe ik u enkele vragen toekomen betrekking hebbend op de laatste ontwikkelingen rondom het zwembad De Waterlinie. Eerst uit de media en vervolgens uit gemeentelijke berichten hebben wij vernomen dat het zwembad per onmiddellijk zijn deuren moest sluiten na constatering van veiligheidsgebreken. Het bestuur

lees verder »

Werk maken van echte veiligheid

door Halim el Madkouri op 20 juni 2014

De PvdA, onder aanvoering van raadslid Halim el Madkouri, vindt dat het veiligheidsbeleid heel veel beter kan in Culemborg. Op 26 juni staat de kadernota plan van aanpak veiligheid op de raadsagenda. De inzet van de PvdA is om werk te maken van echte veiligheid en schijnveiligheid achterwege te laten. Onveiligheid is voor de fractie

lees verder »